Deacon White

Bio

Full name: Deacon White

  • Edmonton Eskimos (Jan. 1, 1921 – Dec. 31, 1921)
  • Edmonton Elks (Jan. 1, 1922 – Dec. 31, 1922)

Deacon White's Head Coaching Record